O kolonii Eristen

Historie:

Kolonie Eristen byla založena 3. února 1405. Jméno nese po kapitánovi Ohnivé pěsti, který položil život při expedici do Hadolesa v roce 1399. V současné době kolonie čítá zhruba 50 osob.

Geografie:

Eristen se nachází vzdušnou čarou 1750 kilometrů od Baldurovy Brány. Cesta na místo bez použití magie trvá několik měsíců. Na civilizaci již ale můžete narazit po čtyřech stech kilometrech, zejména směrem na jih a východ. Na sever a západ od Krkavčí citadely se rozkládají nebezpečné pustiny.

Politická situace:

Okolí Krkavčí citadely bylo donedávna považováno za zemi nikoho. Baldurova Brána ale nechtěla území jen tak ukrást a tak ohledně vlastnictví území kontaktovala Zhentarim, poslední majitele. Následovalo velmi stručné jednání a odkup území Baldurovou Bránou. Přesná částka není veřejnosti známa, ale jistě nebyla vysoká. Zhentarijci, kteří o zničenou Krkavčí citadelu a její nehostinné okolí nemají zájem, dostali peníze z jejich pohledu za nic.
Navíc, Baldurova Brána na sebe vzala závazek, že se do pěti let vypořádá s lapky a dalšími kriminálními živly, kteří si tam zřídili útočiště a sídlo svých operací. Mohlo by se tedy diskutovat o účelnosti obsazení tak vzdáleného a nebezpečného území.

Důležitá místa:

Tím nejdůležitějším je určitě hlavní kolonie nazývaná prostě Eristen. Žije v ní většina obyvatel a nachází se v ní vše důležité pro rozvoj kolonie.
Jednou z nejdůležitějsích budov je určitě hospoda, která zatím plní i funkci jídelny pro všechny obyvatele kolonie. Ve večerních hodinách jsou zde ale pitky a i rvačky na nočním pořádku.
Mapa - ano, skutečně se jedná spíše o označení místa. Jde o prostor, kde často probíhají veškerá důležitá rozhodnutí. Nad velkou mapou se plánují veškeré výpravy a rozsáhlejší práce. Navíc, magické vlastnosti umožňují získávat informace o celém území kolem Eristenu.
Šíp a Pavéza jsou předsunuté stanoviště pro včasné upozornění na nepřítele. V současné chvíli má každé stanoviště na starosti jedna skupina dobrodruhů. Mají za úkol zneškodnit nepřítele, na kterého stačí a v případě většího nebezpečí se spojit s Eristenem a vyčkat na posily v podobě Ohnivé pěsti. Na detekci nepřítele i komunikaci s Eristenem mají důmyslná magická zařízení.
Samotné ruiny Krkavčí citadely se nacházejí nedaleko Eristenu. Z dávné impozantní pevnosti už zůstaly jen zbytky některých opevnění, nějaké místnosti a cesty. I teď je ale poznat, že to dříve byla opravdu obrovská pevnost, části se dají nalézt i kilometry daleko od sebe.

Kdo se v kolonii nachází:

Účast na této výpravě byla zcela dobrovolná. Účast jednotlivých jedinců musela být schválena vedením - baron a Ohnivá pěst - a pak muselo být také určeno, jakým způsobem budou kompenzovat ochranu a stravu, neboli platit. Většina musela složit nějakou základní částku a poté jak během cesty, tak na místě musí zajišťovat nějakou činnost - různé manuální práce, ochrana, lov, odborné činnosti. Určití účastníci naopak plat za účast dostávají - Ohnivá pěst, vedení kolonie a v podstatě všichni nezbytní pro chod kolonie.
Přínos pro účastníky je různý a každý sleduje své zájmy. Pro část jsou motivací určitě ruiny Krkavčí citadely a dobrodružství.

Denní režim v Eristenu:

8:30 Rozcvička Ohnivé pěsti
Krátká rozcvička ke které se může přidat každý. Pro členy Ohnivé pěsti povinná.
9:00 Budíček
Předsunutá stanoviště se budí samy.
9:20 Vyvěšení vlajky
U stožáru se každé ráno schází skoro celá kolonie, včetně členů z Šípu a Pavézy. Po vyvěšení vlajky se slova ujímá Dante Goldenring či Adomar Ironbreaker. Sdělí všechny důležité informace a předestřou plán na následující den.
9:30 Snídaně
Snídaně s neomezeným trváním.
11:00 - 12:00 Soudní spory
Jakákoliv obvinění a podobné by si měly počkat na tuto hodinku. Tormovi paladinové budou plně k dispozici.
13:00 Oběd
Oběd s neomezeným trváním.
14:00 - 15:00 Audience u správce kolonie
Hodinka, kterou si Dante Goldenring vyhradil pro jakéhokoliv člena kolonie. Pokud se někomu něco nelíbí, tohle je jeho chvíle.
19:00 Večeře
Večeře s neomezeným trváním.
20:30 Společné modlitby
Chvíle, kdy se ovečky schází u svých kněžích.
21:00 Sundávání vlajky
I večer se sejde většina kolonie u stožáru. Ohnivá pěst sundá vlajku a uloží ji. Někdy se opět ujímá slova Dante Goldenring či Adomar Ironbreaker.
21:15 Odchod na předsunutá stanoviště
Posádky Šípu a Pavézy nejpozději teď odchází na svá místa.
02:00 Hlídky jdou spát
Po druhé hodině se již nic nestane, takže se každý může prospat.